Meranie teploty okolia

Teplomerom Thermoval baby môžete jednoducho zmerať i teplotu okolia, napr. teplotu detskej izby.

Ikona-okoli

Ako merať teplotu okolia

  • Pred meraním sa uistite, že je na teplomere zvolený režim merania predmetov.
  • Zapnite prístroj tlačidlom O/I.
  • Namierte prístrojom jednoducho do priestoru.
  • Krátko stlačte tlačidlo SCAN (nedržte počas merania).
  • Po 3 sekundách sa zobrazí nameraná hodnota.