Meranie teploty predmetov

Teplomerom Thermoval baby môžete jednoducho zmerať i teplotu predmetov, napr. teplotu mlieka v dojčenskej fľaške alebo teplotu vody vo vaničke.

Ikona_predmetu

Ako merať teplotu predmetov

  • Pred meraním sa uistite, že je na teplomere zvolený režim merania predmetov.
  • Zapnite prístroj tlačidlom O/I.
  • Namierte prístrojom zo vzdialenosti 3 – 5 cm na predmet, ktorého teplotu chcete zmerať.
  • Krátko stlačte tlačidlo SCAN (nedržte počas merania).
  • Po 3 sekundách sa zobrazí nameraná hodnota.

Praktické rady a tipy pre maranie na čele

  • Z dôvodu fyzikálnych vlastností sa môže nameraná teplota niektorých povrchov výrazne líšiť od skutočnej teploty predmetov.
  • Vo vnútri predmetu môže byť teplota výrazne vyššia alebo nižšia, než bola nameraná na jeho povrchu.
  • 30 minút pred použitím musí byť teplomer i meraný predmet v miestnosti, kde je izbová teplota.
  • Nesmie sa merať nad vriacou vodou, môže dôjsť ku kondenzácii vody na šošovke senzora a ovplyvneniu presnosti merania.