Meranie v uchu

Veľmi presná metóda, vhodná pre deti i dospelých. Výsledok za 1 sekundu pri teplomere Thermoval duo scan. Meranie možno robiť iba infračerveným teplomerom.

jsm-mereni_v_uchu

Pred meraním vždy skontrolujte, či

 • Zvukovod je čistý, bez ušného stupľa alebo nahromadeného mazu
 • Povrch senzora teplomera je čistý (pokiaľ nie je, starostlivo ho očistite a počkajte 15 minút, než začnete merať)
 • Meraná osoba bola cca 30 minút pred samotným meraním vo fyzickom pokoji
 • V miestnosti je primeraná teplota okolia (studený alebo príliš teplý vzduch okolia meranie skresľuje)

Ako merať teplotu v ušiach

Meranie sa robí v pravom alebo ľavom uchu. Hodnoty môžu byť v každom uchu iné, preto je potrebné merať teplotu vždy na rovnakej strane.

 • Nikdy nerobte meranie na miestach, kde je pokožka poranená, odretá alebo zapálená
 • Uistite sa, že je povrch senzora teplomera čistý
 • Z teplomera odložte nadstavec na meranie teploty na čele
 • Zapnite prístroj tlačidlom O/I
 • Ľahko zatiahnite za ušnicu smerom dozadu a hore
 • Jemne vložte kónické zakončenie teplomera do zvukovodu tak, aby senzor smeroval na ušný bubienok
 • Stlačte tlačidlo SCAN (krátke pípnutie začne meranie)
 • Dlhé pípnutie potvrdí ukončenie merania
 • Na displeji uvidíte nameranú teplotu
 • Po každom meraní senzor teplomera vždy očistite servítkou namočenou v alkohole alebo alkoholovým roztokom
 • Zvyšky ušného mazu na senzore môžu spôsobiť nepresné meranie alebo infekciu, ktorá sa môže preniesť na ďalšieho používateľa teplomera

V prípade zápalu, bolestí ucha a predchádzajúceho „pichania“ stredného ucha sa meranie v uchu neodporúča.

  Miesto merania
Tabuľka telesných teplôt pre teplomery Ucho/čelo Podpazušie /ústa
  Bežne o 0,1 stupňa menej než
Teplota nízka 35,7 a menej 35,8 a menej
Teplota normálna 35,8 - 36,9 35,9 - 37,0
Teplota zvýšená 37,0 - 37,5 37,1 - 37,5
Horúčka ľahká 37,6 - 38,0 37,6 - 38,0
Horúčka stredná 38,1 - 38,5 38,1 - 38,5
Horúčka vysoká 38,6 - 39,4 38,6 - 39,4
Horečka veľmi vysoká 39,5 - 42,0 39,5 - 42,0

Všeobecne platí, že čelo je vystavené vonkajším teplotným vplyvom častejšie než zvukovod, preto je odporúčané vykonávať meranie teploty u detí prednostne v uchu. Meranie na čele je vhodné tiež pre deti, ktoré majú negatívne skúsenosti s „prepichovaním uší“.

Praktické rady a tipy pre meranie v uchu

 • Pokiaľ meranie na čele nie je možné vykonať (napr. spotené čelo), odporúčame merať teplotu v uchu dieťaťa, avšak zásadne v spánku, aby dieťa nebolo traumatizované
 • Pred meraním v uchu, je treba vždy skontrolovať, či dieťa nemá v zvukovode ušný maz
 • Ušné meranie vykonávajte vždy v rovnakom uchu

Ušné meranie neodporúčame, pokiaľ má dieťa zápal vonkajšieho zvukovodu alebo zápal stredného ucha. Myslite na to, že najnižšia telesná teplota býva okolo 4:00 hodiny ráno, nejvyššia teplota naopak okolo 18:00 hodiny podvečer. Telesná teplota se nemá merať bezprostredne po probudení, ani po fyzickej námahe, je potrebné počkať minimálne 5 minút, ideálne pol hodiny.

Upozornenie

Teplota na čele a v uchu se liší

Teplota meraná na čele a v uchu sa svojimi hodnotami mierne líši od teploty nameranej v podpazuší alebo v ústach (býva o 0,1 stupňa nižšia). Preto je potrebné sa pri odčítaní hodnôt nameraných infračerveným teplomerom Thermoval duo scan riadiť touto tabuľkou.

Upozornenie

Teplota na čele a v uchu se liší

Teplota meraná na čele a v uchu sa svojimi hodnotami mierne líši od teploty nameranej v podpazuší alebo v ústach (býva o 0,1 stupňa nižšia). Preto je potrebné sa pri odčítaní hodnôt nameraných infračerveným teplomerom Thermoval duo scan riadiť touto tabuľkou.

Upozornenie

Teplota na čele a v uchu se liší

Teplota meraná na čele a v uchu sa svojimi hodnotami mierne líši od teploty nameranej v podpazuší alebo v ústach (býva o 0,1 stupňa nižšia). Preto je potrebné sa pri odčítaní hodnôt nameraných infračerveným teplomerom Thermoval duo scan riadiť touto tabuľkou.

Upozornenie

Teplota na čele a v uchu se liší

Teplota meraná na čele a v uchu sa svojimi hodnotami mierne líši od teploty nameranej v podpazuší alebo v ústach (býva o 0,1 stupňa nižšia). Preto je potrebné sa pri odčítaní hodnôt nameraných infračerveným teplomerom Thermoval duo scan riadiť touto tabuľkou.