Záručný servis

Pre všetky teplomery Thermoval zaisťujeme servisné služby priamo na území SR. V prípade reklamácie, záručného alebo pozáručného servisu postupujte nasledujúco

 

Reklamácia

Vybavovanie reklamácie prebieha prostredníctvom predajného miesta. Kontaktujte preto, prosím, lekáreň alebo predajňu zdravotníckych potrieb, v ktorých ste si teplomer zakúpili.

Na základe predloženého záručného listu a dokladu o zaplatení tu od Vás prevezmú prístroj a pošlú ho do nášho technického laboratória so sídlom vo Veverskej Bítýške.

 

Záručný servis

V prípade poškodeného prístroja, ktoré sa stane v záručnej lehote, nás môžete kontaktovať na týchto bezplatných telefónnych linkách

Široká verejnosť  0800 171 171

Prevzatie prístroja prebieha zvyčajne na predajnom mieste, kde ste prístroj zakúpili. Odtiaľ ho pošlú na záručný servis, ktorý zaisťujeme v technickom laboratóriu v sídle našej spoločnosti

HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovenská republika

 

Pozáručný servis

Zaisťuje spoločnosť

WEGA-MS, spol. s r. o.
Pálenická 601/1
922 21 Moravany nad Váhom, okres Piešťany

Tel. +421 33 7747242, 7733102
Fax +421 33 7733101
Email: wega-ms@wega-ms.sk